Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 har en fastighet från 1930-talet i närheten av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Föreningen bildades 2007 och övertog fastigheten från Svenska Bostäder i maj 2009.

Dokument

Dokument som kan vara till nytta för mäklare och andra intresserade:

Information till nya medlemmar, föreningsdokument och blanketter finns hos:

Päronträdet på vår innergård i full blom